Klubová a medzinárodná výstava psov
v Bratislave

 

KALLY Modrý Skarabeus /Viki/ na svojej tretej výstave
 v triede mladých získala tieto tituly :

CAJC, Klubový víaz mladých, Najkrajší mladý retriever a aj BOB  !!!  
POSUDOK

Trieda mladých psy - KELVIN Modrý Skarabeus - z 9 prihlásených skončil 
ako Výborný 2 s krásnym posudkom
 Trieda mladých sučky -  JUNE WEBBY  Modrý Skarabeus /Weby/ - zo 16 sučiek
v triede skončila v poradí ako Výborná 3
 JESSI JAZZ Modrý Skarabeus /Džezinka/ - Vežmi dobrá

 


Kally Modrý Skarabeus, Viki, CAJC,Klub. víaz mladých, BIS Junior, BOB   

 

Kelvin Modrý Skarabeus - Výborný 2
 

MVP-Kelvin Modrý Skarabeus - Výborný 2

  

KVR - June Webby Modrý Skarabeus - Výborná 3
 

MVP Bratislava - 14. a 15. Mája 2011
  14. 5. 2011 Sobota - rozhodca Petru Munteanu / RO
  JUNE WEBBY Modrý Skarabeus / Weby / trieda mladých - VD
KELVIN Modrý Skarabeus /trieda mladých / - Výborný
 
 15.5.2011 Nedeža - rozhodca  Miroslav Stanovský / SK
 IZIS Modrý Skarabeus / Iza / trieda otvorená  - Výborná 3
KELVIN Modrý Skarabeus /trieda mladých / - Výborný 2


  
 

 (c) 2003 - 2005 Modrý Skarabeus & Forplay, s.r.o. ť webdesign by Forplay, s.r.o. - http://www.forplay.info ť hosted by micr°web