Prečo sa naša chovateľská stanica volá Modrý Skarabeus ???

 C.C.Bergius – Osudný medailón

 Táto nádherná kniha bola inšpiráciou pre vznik názvu mojej chovateľskej stanice.
 Na prvý pohľad sa zdá, že nemá vôbec nič spoločné s labradorom, ale pre mňa je názov "Modrý Skarabeus" srdcovou záležitosťou hlbšieho významu.

 Päť atraktívnych ľúbostných príbehov sa v tomto historickom románe odohráva v rozličných dejinných epochách: v starom Egypte, v Nerónovom Ríme, za španielskej inkvizície, za francúzskej revolúcie a v súčasnosti. Dramatickým spojivom príbehov je staroegyptský medailón - modrý skarabeus, tajomné znamenie, ktoré v priebehu stáročí navzájom osudne spája päť ľúbostných dvojíc. Autor v každom príbehu oživil históriu, spoločenské aj politické súvislosti príslušnej epochy.

 V mojom prípade ma najviac oslovil príbeh zo starého Egypta. Toto obdobie mám veľmi rada a prečítala som všetku dostupnú literatúru, ktorá sa ho týkala a tiež videla všetky dokumentárne filmy z tejto doby.

 Posvätný skarabeus bol ochranný amulet pre srdce. Stelesňoval boha stvorenia a slnka Cheprera, symbolizoval nový život a znovuzrodenie. Väčšinou bol zhotovený z rôznych drahých kameňov a zlata. Jedným z drahokamov, ktorý sa na ich výrobu používal bol

Lazurit , ktorý má farbu medzi azúrovo modrou až svetlo modrou a Egypťania verili v magickú moc modrej farby.  

 Skarabeus  bol taktiež nositeľom šťastia, predstavoval pohyb Slnka na nebi a vyjadroval večný život.

 Keď prišiel čas na založenie chovateľskej stanice a výberu jej názvu, okamžite som vedela aký názov jej dám. Našťastie takáto chovateľská stanica nebola registrovaná a FCI nám potvrdilo názov  "Modrý Skarabeus" pod číslom 657 / 2000.

 Takže tento názov nevyjadruje labradora ako takého, ale jeho význam – ochranu, nový život a šťastie.

 

 

 

© Modrý Skarabeus (2003 - 2005)  Akýkoľvek text obázok alebo čokoľvek iné sa smie

kopírovať len po odsúhlasení majteľa.

 (c) 2003 - 2005 Modrý Skarabeus & Forplay, s.r.o. » webdesign by Forplay, s.r.o. - http://www.forplay.info » hosted by micr°web