RUBY Modrý Skarabeus – narodená 11. 1. 2016 – chovná